ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=1020  

CurrPorts 2.65
Posted by mobimod on 23.04.2021 20:01
CurrPorts.gifCurrPorts е безплатна програма за намиране на отворени портове.

Сканира и извежда всички отворени TCP/IP и UDP портове. За всеки port е показана информация - коя програма го използва, точният път до стартираното приложение и т.н.

home.png Home Page: www.nirsoft.net
license.png Лиценз: Freeware
download.png Download: CurrPorts 2.65 (98 kB)
download.png Download: CurrPorts 2.65 (x64) (128 kB)


Extended News
CurrPorts.gifCurrPorts е безплатна програма за намиране на отворени портове.

Сканира и извежда всички отворени TCP/IP и UDP портове. За всеки port е показана информация - коя програма го използва, точният път до стартираното приложение и т.н.

Също така, CurrPorts ви позволява да прекратявате нежелани TCP свързвания, да прекъсвате процеси, които отварят портове, съхраняване на цялата TCP/UDP информация в HTML, XML файл.

Приложението има функция за автоматично маркиране на подозрителните процеси.

home.png Home Page: www.nirsoft.net
license.png Лиценз: Freeware
download.png Download: CurrPorts 2.65 (98 kB)
download.png Download: CurrPorts 2.65 (x64) (128 kB)


 

CurrPorts_sshot.gif