ITni News - Безплатния софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=1209  

NextSensor 2.7.7.0 build 0131 Final
Posted by ITni on 31.01.2009 19:51
NextSensor.gifNextSensor е безплатна програма за мониторинг на температурата и волтажа на отделни компоненти (CPU, HDD) от РС-то ви, а също така и скоростта на въртене на вентилатора.

NextSensor показва своите данни в 'tray'-менюто, чрез свои LED индикатор. Може да издава сигнал при превишаване на допустимите параметри. Работи със сензори Winbond, Fintek и ITE Super I/O LPC. Не се нуждае от инсталация.

home.png Home Page: cbid.amdclub.ru
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows 9x/NT/2000/2003/XP/x64
download.png Download: NextSensor 2.7.7.0 build 0131 Final


Extended News
NextSensor.gifNextSensor е безплатна програма за мониторинг на температурата и волтажа на отделни компоненти (CPU, HDD) от РС-то ви, а също така и скоростта на въртене на вентилатора.

NextSensor показва своите данни в 'tray'-менюто, чрез свои LED индикатор. Може да издава сигнал при превишаване на допустимите параметри. Работи със сензори Winbond, Fintek и ITE Super I/O LPC. Не се нуждае от инсталация.

home.png Home Page: cbid.amdclub.ru
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows 9x/NT/2000/2003/XP/x64
download.png Download: NextSensor 2.7.7.0 build 0131 Final


 

NextSensor-scr.jpg