ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=1254  

RJ TextEd 15.85 Final
Posted by seek on 16.04.2023 18:17
RJTextEd.gifRJ TextEd е безплатен редактор на код и текст или среда за разработка. Работи с голямо количество различни езици за програмиране. Поддържа Unicode, оцветяване на синтаксиса за всякакви файлове.

Освен това е мощен уеб (PHP, ASP, JavaScript, HTML и CSS) редактор с интегрирана функция за предварителен преглед на CSS/HTML. Предлага проверка на правописа, автоматично довършване, валидиране на HTML и др.

home.png Home Page: www.rj-texted.se | Промените
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows 7/8/10/11
download.png Download: RJ TextEd 15.85 Final (33.2 MB)
download.png Download: RJ TextEd 15.85 Final (x64) (38.2 MB)

download.png Download: RJ TextEd за Windows XP/Vista (25.9 MB)
download.png Download: RJ TextEd за Windows XP/Vista (x64) (30.7 MB)

download.png Download: RJ TextEd Portable


Extended News
RJTextEd.gifRJ TextEd е безплатен редактор на код и текст или среда за разработка. Работи с голямо количество различни езици за програмиране. Поддържа Unicode, оцветяване на синтаксиса за всякакви файлове.

Освен това е мощен уеб (PHP, ASP, JavaScript, HTML и CSS) редактор с интегрирана функция за предварителен преглед на CSS/HTML. Предлага проверка на правописа, автоматично довършване, валидиране на HTML и др.

Продуктът е способен да отваря множество документи едновременно в раздробения си на табове интерфейс, има си вграден (S)FTP клиент за директно редактиране на файлове, качени на FTP сървъри, двупанелен файлов мениджър. Осигурява неограничени undo/redo. Поддържа отметки, пренасяне на текста, шаблони, визуални теми и др.

RJ TextEd се разпространява като FREEWARE (безплатен) софтуер. Въпреки това, ако намерите програмата за полезна, разработчика би се зарадвал на малко дарение.

home.png Home Page: www.rj-texted.se | Промените
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows 7/8/10/11
download.png Download: RJ TextEd 15.85 Final (33.2 MB)
download.png Download: RJ TextEd 15.85 Final (x64) (38.2 MB)

download.png Download: RJ TextEd за Windows XP/Vista (25.9 MB)
download.png Download: RJ TextEd за Windows XP/Vista (x64) (30.7 MB)

download.png Download: RJ TextEd Portable


 

rj-texted.png
Допълнителни екрани: RJ TextEd