ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=1254  

RJ TextEd 14.61 (Update)
Posted by mobimod on 03.08.2020 11:14
RJTextEd.gifRJ TextEd е безплатен текстов редактор, който прилага оцветяване на синтаксиса за всякакви файлове.

Продуктът е способен да отваря множество документи едновременно в раздробения си на табове интерфейс, има си вграден FTP клиент за директно редактиране на файлове, качени на FTP сървъри, неограничени undo/redo, bookmarks, word wrap, скинове и др.

home.png Home Page: www.rj-texted.se | Промените
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 bit)
download.png Download: RJ TextEd 14.60 Final | Mirror (76.4 MB)
download.png Download: RJ TextEd 14.60 Final (x64) | Mirror (83.2 MB)

download.png Download: RJ TextEd 14.61 (Update) (18.5 MB)


Extended News
RJTextEd.gifRJ TextEd е безплатен текстов редактор, който прилага оцветяване на синтаксиса за всякакви файлове.

Продуктът е способен да отваря множество документи едновременно в раздробения си на табове интерфейс, има си вграден FTP клиент за директно редактиране на файлове, качени на FTP сървъри, неограничени undo/redo, bookmarks, word wrap, скинове и др.

home.png Home Page: www.rj-texted.se | Промените
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 bit)
download.png Download: RJ TextEd 14.60 Final | Mirror (76.4 MB)
download.png Download: RJ TextEd 14.60 Final (x64) | Mirror (83.2 MB)

download.png Download: RJ TextEd 14.61 (Update) (18.5 MB)


 

rj-texted.png
Допълнителни екрани: RJ TextEd