ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=1355  

Notepad++ 8.4.7 Final
Posted by mobimod on 08.11.2022 19:43
notepadpp.jpgNotepad++ е безплатен сорс редактор с отворен код, предназначен както за програмисти, така и за всички които не ги устройва скромната функционалност на Windows-я Notepad.

Notepad++ поддържа синтактично оцветяване, едновременна работа с много документи, запис и изпълнение на макроси, търсене и замяна, автоматично довършване и др.

home.png Home Page: notepad-plus-plus.org
license.png Лиценз: Open Source
download.png Download: Notepad++ 8.4.7 (4.2 MB)
download.png Download: Notepad++ 8.4.7 (x64) (4.4 MB)

download.png Download: Notepad++ Portable


Extended News
notepadpp.jpgNotepad++ е безплатен сорс редактор с отворен код, предназначен както за програмисти, така и за всички които не ги устройва скромната функционалност на Windows-я Notepad.

Notepad++ поддържа синтактично оцветяване, едновременна работа с много документи, запис и изпълнение на макроси, търсене и замяна, автоматично довършване и др. Написан е на C++, притежава удобен за работа интерфейс, налице е и пълна поддръжка на Drag&Drop.

Notepad++ предлага възможност за работа и преглед на няколко документа едновременно, увеличаване и намаляване на мащаба, работа с макроси, търсене и замяна с възможност за работа с регулярни изрази и други.

home.png Home Page: notepad-plus-plus.org
license.png Лиценз: Open Source
download.png Download: Notepad++ 8.4.7 (4.2 MB)
download.png Download: Notepad++ 8.4.7 (x64) (4.4 MB)

download.png Download: Notepad++ Portable


 

notepadpp-multi-edit_sshot.gif