ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=2552  

FreeBSD 13.0 Stable
Posted by mobimod on 14.04.2021 00:11
freebsd.gifFreeBSD е свободна компютърна операционна система с отворен код, базирана на AT&T версията на UNIX, BSD (Berkeley Software Distribution), 386BSD и 4.4BSD. Произлиза от BSD UNIX разработен в Университета на Калифорния, Бъркли.

FreeBSD се разработва като цялостна операционна система. Това означава, че ядрото и базовите потребителски инструменти се разработват от една общност. Това е една от основните разлики с GNU/Linux системите, където ядрото и всеки един инструмент се разработват отделно и накрая се пакетират заедно, а крайният продукт се нарича дистрибуция.

home.png Home Page: www.freebsd.org | Промените
license.png Лиценз: Open Source
download.png Download: FreeBSD 13.0 Stable


Extended News
freebsd.gifFreeBSD е свободна компютърна операционна система с отворен код, базирана на AT&T версията на UNIX, BSD (Berkeley Software Distribution), 386BSD и 4.4BSD. Произлиза от BSD UNIX разработен в Университета на Калифорния, Бъркли.

FreeBSD се разработва като цялостна операционна система. Това означава, че ядрото и базовите потребителски инструменти се разработват от една общност. Това е една от основните разлики с GNU/Linux системите, където ядрото и всеки един инструмент се разработват отделно и накрая се пакетират заедно, а крайният продукт се нарича дистрибуция.

Освен като система за работни станции и крайни потребители, FreeBSD може да бъде идеално решение за за Интернет или Интранет сървър. Предоставя солидни мрежови услуги под тежко натоварване използвайки ефективно паметта и запазвайки добро време на отговор за хиляди едновременни процеси.

FreeBSD е считана за изключително стабилна и надеждна операционна система.

home.png Home Page: www.freebsd.org | Промените
license.png Лиценз: Open Source
download.png Download: FreeBSD 13.0 Stable


 

freebsd-screen.jpg