ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=2615  

XAMPP 8.1.12 / 8.0.25 / 7.4.33 за Windows
Posted by seek on 23.11.2022 15:03
xampp.gifXAMPP е изключително лесна за инсталиране дистрибуция на Apache за Linux и Windows. Пакета включва Apache Web server, MariaDB, PHP, Perl, както и FTP server и phpMyAdmin.

home.png Home Page: www.apachefriends.org
license.png Лиценз: Open Source
operating_system.png OS: Windows Vista, 7, 8, 2008 & 2012.
download.png Download: XAMPP 7.4.33 за Windows (x64) (141.0 MB)
download.png Download: XAMPP 8.0.25 за Windows (x64) (143.0 MB)
download.png Download: XAMPP 8.1.12 за Windows (x64) (146.0 MB)

download.png Download: XAMPP за Windows XP и 2003
download.png Download: XAMPP за Linux


Extended News
xampp.gifXAMPP е една от най-популярната PHP среди за разработка.

XAMPP е изключително лесна за инсталиране дистрибуция на Apache за Linux и Windows. Пакета включва Apache Web server, MariaDB, PHP, Perl, както и FTP server и phpMyAdmin.

Пакетът с отворен код XAMPP е разработен така, че да бъде изключително лесен за инсталиране и използване..

home.png Home Page: www.apachefriends.org
license.png Лиценз: Open Source
operating_system.png OS: Windows Vista, 7, 8, 2008 & 2012.
download.png Download: XAMPP 7.4.33 за Windows (x64) (141.0 MB)
download.png Download: XAMPP 8.0.25 за Windows (x64) (143.0 MB)
download.png Download: XAMPP 8.1.12 за Windows (x64) (146.0 MB)

download.png Download: XAMPP за Windows XP и 2003
download.png Download: XAMPP за Linux


 

xampp_screen.png

Виж още: XAMPP - Често Задавани Въпроси (en)
Номерата на версиите на XAMPP отговарят на версиите на PHP. Например XAMPP 5.6.19 поддържа PHP версия 5.6.19, а XAMPP 7.0.4, съответно PHP версия 7.0.4.