ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=2729  

Sumatra PDF 3.3 build 13474 Pre-release / 3.2 Final
Posted by seek on 21.06.2021 09:57
sumatrapdf.gifSumatra PDF е малък по размер, безплатен четец на PDF файлове. Интерфейсът е опростен и лесен за използване.

Работи бързо и използва изключително малко системни ресурси. Sumatra PDF е с многоезичен интерфейс, включително и на български.

Освен PDF, програмата може да чете и eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM, Comic Book (CBZ and CBR) файлове.

Преносимата версия представлява един изпълним файл, който може да бъде пуснат от USB устройство например и не добавя никакви записи в регистрите.

home.png Home Page: sumatrapdfreader.org | Промените
license.png Лиценз: Open Source
operating_system.png OS: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP
download.png Download: Sumatra PDF 3.2 (8.3 MB)
download.png Download: Sumatra PDF 3.2 (x64) (8.9 MB)

download.png Download: Sumatra PDF Portable 3.2 (6.2 MB)
download.png Download: Sumatra PDF Portable 3.2 (x64) (6.6 MB)

download.png Download: Sumatra PDF 3.1.2 (за Windows XP) (4.6 MB)
download.png Download: Sumatra PDF Portable 3.1.2 (за Windows XP) (3.4 MB)

download.png Download: Sumatra PDF Portable 3.3 build 13474 Pre-release (x64) (15.4 MB)
download.png Download: Sumatra PDF 3.3 Pre-release за други ОС


Extended News
sumatrapdf.gifSumatra PDF е малък по размер, безплатен четец на PDF файлове. Интерфейсът е опростен и лесен за използване.

Работи бързо и използва изключително малко системни ресурси. Sumatra PDF е с многоезичен интерфейс, включително и на български.

Освен PDF, програмата може да чете и eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM, Comic Book (CBZ and CBR) файлове.

Преносимата версия представлява един изпълним файл, който може да бъде пуснат от USB устройство например и не добавя никакви записи в регистрите.

home.png Home Page: sumatrapdfreader.org | Промените
license.png Лиценз: Open Source
operating_system.png OS: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP
download.png Download: Sumatra PDF 3.2 (8.3 MB)
download.png Download: Sumatra PDF 3.2 (x64) (8.9 MB)

download.png Download: Sumatra PDF Portable 3.2 (6.2 MB)
download.png Download: Sumatra PDF Portable 3.2 (x64) (6.6 MB)

download.png Download: Sumatra PDF 3.1.2 (за Windows XP) (4.6 MB)
download.png Download: Sumatra PDF Portable 3.1.2 (за Windows XP) (3.4 MB)

download.png Download: Sumatra PDF Portable 3.3 build 13474 Pre-release (x64) (15.4 MB)
download.png Download: Sumatra PDF 3.3 Pre-release за други ОС


 

sumatra-pdf_sshot.gif