ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=3034  

LibreOffice 6.1.3 Fresh / 6.0.6 Still
Posted by seek on 01.11.2018 09:57
libreoffice-logo.jpgLibreOffice съдържа всичко необходимо за един офис пакет - модули за текстообработка - Writer, електронни таблици - Calc, векторна графика - Draw, работа с бази данни - Base, редактор на математически формули - Math, както и за създаване на презентации - Impress.

Без проблем с LibreOffice могат да се отварят и редактират документите и презентациите създадени с Microsoft-ския офис пакет. След редактиране, те могат да бъдат съхранявани както в оригиналният им формат, така и в стандартният за LibreOffic (.odt).

home.png Home Page: www.libreoffice.org | Промените
license.png Лиценз: Open Source (Безплатен)
download.png Download: LibreOffice 6.0.6 Still за Windows (241 MB)
download.png Download: LibreOffice 6.0.6 Still за Windows x64 (262 MB)
download.png Download: LibreOffice 6.0.6 Still за други ОС

download.png Download: LibreOffice 6.1.3 Fresh за Windows | Mirror (251 MB)
download.png Download: LibreOffice 6.1.3 Fresh за Windows x64 | Mirror (270 MB)
download.png Download: LibreOffice 6.1.3 Fresh за други ОС


Extended News
libreoffice-logo.jpgLibreOffice съдържа всичко необходимо за един офис пакет - модули за текстообработка - Writer, електронни таблици - Calc, векторна графика - Draw, работа с бази данни - Base, редактор на математически формули - Math, както и за създаване на презентации - Impress.

Без проблем с LibreOffice могат да се отварят и редактират документите и презентациите създадени с Microsoft-ския офис пакет. След редактиране, те могат да бъдат съхранявани както в оригиналният им формат, така и в стандартният за LibreOffic (.odt).

home.png Home Page: www.libreoffice.org | Промените
license.png Лиценз: Open Source (Безплатен)
download.png Download: LibreOffice 6.0.6 Still за Windows (241 MB)
download.png Download: LibreOffice 6.0.6 Still за Windows x64 (262 MB)
download.png Download: LibreOffice 6.0.6 Still за други ОС

download.png Download: LibreOffice 6.1.3 Fresh за Windows | Mirror (251 MB)
download.png Download: LibreOffice 6.1.3 Fresh за Windows x64 | Mirror (270 MB)
download.png Download: LibreOffice 6.1.3 Fresh за други ОС


 

libreoffice-writer.jpg