ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=3231  

Wireless Network Watcher 2.31
Posted by seek on 17.03.2023 23:02
wireless-network-watcher.pngWireless Network Watcher малък инструмент, който сканира вашата безжична мрежа и показва списък с всички компютри и устройства, които в момента са се прикачили към вашата мрежа.

За всеки компютър или устройство, което е свързано към вашата безжична мрежа, Wireless Network Watcher ви предоставя следната информация: IP адрес, MAC адрес, името на компанията изработила мрежовата карта и като опция - името на компютъра.

home.png Home Page: nirsoft.net
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows 10/8/7/Vista/XP/2K
download.png Download: Wireless Network Watcher 2.31 (511 kB)
download.png Download: Wireless Network Watcher Portable (.zip) 2.31 (435 kB)


Extended News
wireless-network-watcher.pngWireless Network Watcher малък инструмент, който сканира вашата безжична мрежа и показва списък с всички компютри и устройства, които в момента са се прикачили към вашата мрежа.

За всеки компютър или устройство, което е свързано към вашата безжична мрежа, Wireless Network Watcher ви предоставя следната информация: IP адрес, MAC адрес, името на компанията изработила мрежовата карта и като опция - името на компютъра.

Wireless Network Watcher ви дава възможност да съхраните списъка със свързаните устройства във HTML, XML, CSV или TXT файл. Също така, можете да копирате списъка в клипборда и след това да го поставите директно в Excel или друго приложение - електронна таблица, например Calc на LibreOffice или на OpenOffice.org.

home.png Home Page: nirsoft.net
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows 10/8/7/Vista/XP/2K
download.png Download: Wireless Network Watcher 2.31 (511 kB)
download.png Download: Wireless Network Watcher Portable (.zip) 2.31 (435 kB)


 

wireless-network-watcher_sshot.png