ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=3575  

RedCrab - The Calculator 6.29
Posted by seek on 17.02.2018 10:20
redcrab-the-calculator.jpgRedCrab - The Calculator е научен калкулатор с пълноекранен редактор за формули. Математическите изрази могат да се въвеждат в прозореца на редактора подобно на лист хартия.

Редактора на RedCrab поддържа въвеждането на сложни алгебрични уравнения с дроби, квадратни корени, променливи и т.н.

home.png Home Page: www.redchillicrab.com | Промените
license.png Лиценз: Freeware (Безплатен)
operating_system.png OS: Windows All;
download.png Download: RedCrab The Calculator 4.13 работи с LinuxWine) (2.1 MB)
download.png Download: RedCrab The Calculator 4.48 за Windows XP (5.7 MB)

download.png Download: RedCrab The Calculator 6.29 за Windows Vista/7/8/10 (4.6 MB)


Extended News
redcrab-the-calculator.jpgRedCrab - The Calculator е научен калкулатор с пълноекранен редактор за формули. Математическите изрази могат да се въвеждат в прозореца на редактора подобно на лист хартия.

Редактора на RedCrab поддържа въвеждането на сложни алгебрични уравнения с дроби, квадратни корени, променливи и т.н.

Предлага възможност за съхраняване на формулите. Задачите могат да бъдат обяснявани визуално (илюстрирани). Поддържа импорт на чертежи и рисунки в BMP или JPEG формат.

RedCrab - The Calculator не изисква инсталация, не записва нищо на системата. Може да бъде стартиран от външен диск като USB flash или CD/DVD.

home.png Home Page: www.redchillicrab.com | Промените
license.png Лиценз: Freeware (Безплатен)
operating_system.png OS: Windows All;
download.png Download: RedCrab The Calculator 4.13 работи с LinuxWine) (2.1 MB)
download.png Download: RedCrab The Calculator 4.48 за Windows XP (5.7 MB)

download.png Download: RedCrab The Calculator 6.29 за Windows Vista/7/8/10 (4.6 MB)


 

redcrab-the-calculator_sshot.jpg

Допълнителни екрани: RedCrab - The Calculator