ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=3633  

MEGAsync 4.7.0.0
Posted by seek on 21.09.2022 14:50
megasync.jpgMega е една чудесна облачна услуга, която е напълно безплатна и предоставя възможност за архивиране на до 20 GB с данни и файлове, както и възможност за синхронизация в реално време с избрани от вас папки на компютърната ви система.

MEGAsync (MEGA Desktop App) е инсталационно приложение, което синхронизира папки между вашия компютър и вашия MEGA cloud диск. Всички файлове и папки ще бъдат копирани и в двете посоки. Промените, които правите от едната страна ще се появяват в другата страна в почти реално време.

home.png Home Page: mega.io | Промените
license.png Лиценз: Freeware (Безплатен)
operating_system.png OS: Windows Vista, 7, 8, 10, 11
download.png Download: MEGAsync 4.7.0.0 (46.1 MB)
download.png Download: MEGAsync 4.7.0.0 (x64) (50.3 MB)

download.png Download: MEGAsync за други ОС


Extended News
megasync.jpgMega е една чудесна облачна услуга, която е напълно безплатна и предоставя възможност за архивиране на до 20 GB с данни и файлове, както и възможност за синхронизация в реално време с избрани от вас папки на компютърната ви система.

MEGAsync (MEGA Desktop App) е инсталационно приложение, което синхронизира папки между вашия компютър и вашия MEGA cloud диск. Всички файлове и папки ще бъдат копирани и в двете посоки. Промените, които правите от едната страна ще се появяват в другата страна в почти реално време.

MEGAsync може да се използва на няколко компютъра. Чрез синхронизиране на няколко устройства с една и съща cloud папка, можете да постигнете кръстосано компютърно синхронизиране (при условие, че използвате един профил на всяко устройство).

Изисквания: Профил в Mega (https://mega.nz/)

home.png Home Page: mega.io | Промените
license.png Лиценз: Freeware (Безплатен)
operating_system.png OS: Windows Vista, 7, 8, 10, 11
download.png Download: MEGAsync 4.7.0.0 (46.1 MB)
download.png Download: MEGAsync 4.7.0.0 (x64) (50.3 MB)

download.png Download: MEGAsync за други ОС


 

megasync_sshot.jpg