ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=3636  

HTTPS Everywhere 2018.3.13
Posted by seek on 14.03.2018 19:25
https-everywhere.jpgHTTPS Everywhere е разширение за браузърите Firefox, Chrome и Opera което защитава вашите комуникации като автоматично включва HTTPS криптирането на сайтове за които е известно, че го поддържат, дори когато напишете или последвате връзка без https:// префикса.

home.png Home Page: www.eff.org/https-everywhere | Промените
license.png Лиценз: GNU GPL (Безплатен)
operating_system.png OS: Windows, GNU/Linux, Mac OS
download.png Download: HTTPS Everywhere за Firefox 2018.3.13 (от сайта на автора)
download.png Download: HTTPS Everywhere за Firefox 2018.3.13 (addons.mozilla.org)

download.png Download: HTTPS Everywhere за Google Chrome 2018.2.26
download.png Download: HTTPS Everywhere за Opera


Extended News
https-everywhere.jpgHTTPS Everywhere е разширение за браузърите Firefox, Chrome и Opera което защитава вашите комуникации като автоматично включва HTTPS криптирането на сайтове за които е известно, че го поддържат, дори когато напишете или последвате връзка без https:// префикса.

Много сайтове в Интернет предлагат някаква ограничена поддръжка на HTTPS криптирането, но го правят неудобно за използване. Например, по подразбиране използват некриптирания HTTP протокол или много от вътрешните връзки в сайта са некриптирани.

HTTPS Everywhere решава този проблем като презаписва всички връзки на тези сайтове към HTTPS.

home.png Home Page: www.eff.org/https-everywhere | Промените
license.png Лиценз: GNU GPL (Безплатен)
operating_system.png OS: Windows, GNU/Linux, Mac OS
download.png Download: HTTPS Everywhere за Firefox 2018.3.13 (от сайта на автора)
download.png Download: HTTPS Everywhere за Firefox 2018.3.13 (addons.mozilla.org)

download.png Download: HTTPS Everywhere за Google Chrome 2018.2.26
download.png Download: HTTPS Everywhere за Opera


 

https-everywhere_sshot.jpg