ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=3725  

Crypto Notepad 1.6.6 Final
Posted by seek on 21.01.2020 12:14
crypto-notepad.jpgCrypto Notepad е безплатен текстов редактор, който много прилича на Windows Notepad, но освен основните функции ви позволява и да криптирате вашите бележки, което е и неговото основно преимущество.

Редактора предлага минималистичен потребителски интерфейс. При стартирането му за първи път редактора предлага да използва MAC адреса на вашия компютър в качеството му на втори ключ (salt) за криптиране на файловете, който ключ при необходимост може да бъде променен от настройките.

home.png Home Page: crypto-notepad.info | Промените
license.png Лиценз: MIT license (Безплатен)
operating_system.png OS: Windows 10, 8, 7, Vista SP2 (32-bit и 64-bit)
download.png Download: Crypto Notepad 1.6.6 (1.9 MB)


Extended News
crypto-notepad.jpgCrypto Notepad е безплатен текстов редактор, който много прилича на Windows Notepad, но освен основните функции ви позволява и да криптирате вашите бележки, което е и неговото основно преимущество.

Редактора предлага минималистичен потребителски интерфейс. При стартирането му за първи път редактора предлага да използва MAC адреса на вашия компютър в качеството му на втори ключ (salt) за криптиране на файловете, който ключ при необходимост може да бъде променен от настройките.

Ако искате да дешифрирате вашите файлове на друг компютър, трябва да използвате същите криптиращи параметри. Тези параметри се съхраняват във файла Crypto Notepad.settings, с изключение на главния ключ за криптиране, който не се съхранява никъде.

Crypto Notepad защитава текстовата информация използвайки парола, която трябва да бъде въведена при съхраняването на документа. Като допълнение той предлага редица опции за криптиране, като например избор на алгоритъм за хеширане (SHA1/MD5), размер на ключа (128/192/256) и броя итерации (повторения).

Всички документи се съхраняват в собствения, уникален формат - cnp, съкратено от Cripto Notepad. Именно заради това, че формата е уникален трябва да покажете на Windows да отваря този тип файлове с Cripto Notepad веднага щом опитате да отворите cnp файл в Windows Explorer.

Във функционален план редактора е максимално опростен. В него може да се набира текст, да се изпълняват стандартните операции (копиране, поставяне и т.н.) и търсене в текста. Интерфейса е интуитивен и се поддава на настройки. Може да се променя шрифта, размера и цвета на текста, цвят на фона. Разпознава URL и имейл адресите, поддържа влачене и пускане.

Crypto Notepad е портативна програма, не се нуждае от инсталация. Изтеглете ZIP пакета и го разархивирайте в папка по ваш избор. Стартирайте Crypto Notepad.exe.

Изисквания: .NET Framework 4.7.2

home.png Home Page: crypto-notepad.info | Промените
license.png Лиценз: MIT license (Безплатен)
operating_system.png OS: Windows 10, 8, 7, Vista SP2 (32-bit и 64-bit)
download.png Download: Crypto Notepad 1.6.6 (1.9 MB)


 

crypto-notepad_sshot.jpg