ITni News - Безплатният софтуерhttp://www.itninews.com/news.php?readmore=3830  

UninstallView 1.43
Posted by seek on 25.11.2021 11:02
uninstallview.pngUninstallView е инструмент за Windows, който събира информация за всички програми, инсталирани на вашата система и показва детайлна информация за тях подредена в таблица.

Можете да използвате UninstallView, за да получите информация за инсталираните програми на вашата система, на отдалече компютър в мрежата ви или за външен твърд диск, включен към вашия компютър.

home.png Home Page: www.nirsoft.net
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows XP или по-нов;
download.png Download: UninstallView 1.43 (93 kB)
download.png Download: UninstallView 1.43 x64 (113 kB)


Extended News
uninstallview.pngUninstallView е инструмент за Windows, който събира информация за всички програми, инсталирани на вашата система и показва детайлна информация за тях подредена в таблица.

Можете да използвате UninstallView, за да получите информация за инсталираните програми на вашата система, на отдалече компютър в мрежата ви или за външен твърд диск, включен към вашия компютър.

Също така, UninstallView ви позволява лесно да деинсталирате софтуер от вашия и та отдалечен компютър, включително и тихо деинсталиране (quiet uninstal), ако инсталатора го поддържа.
От версия 1.30, можете също да преглеждате и деинсталирате приложенията на Windows, ако опцията "Зареждане на Windows приложения" е включена.

Стартиране на UninstallView

UninstallView не нуждае от инсталация или допълнителни DLL файлове. За да започнете да го използвате, просто стартирайте изпълнимия файл, UninstallView.exe.

След като стартирате UninstallView, той ще сканира вашата система и ще събере и покаже информацията за всичките инсталирани програми.

Деинсталиране на софтуер с UninstallView

UninstallView предоставя 3 опции за деинсталиране на софтуер:

Uninstall Selected Software: Тази опция изпълнява стандартната команда за деинсталиране на софтуера, като в модула "Programs and Features" в Контролния панел на Windows.

Change Install Of Selected Software: Тази опция стартира стандартната команда за промяна на инсталацията (само ако е налична), като в модула "Programs and Features" в Контролния панел на Windows.

Quietly Uninstall Selected Software: Тази опция стартира деинсталирането на софтуера, без да се показва потребителски интерфейс. Само ако за този софтуер е налично quiet/silent деинсталиране. Можете да проверите дали UninstallView може да започне тихо деинсталиране, като погледнете колоната "Quiet Uninstall String". Ако не е празно, това означава, че го поддържа.

UninstallView е наследник на спрения от разработка MyUninstaller.

home.png Home Page: www.nirsoft.net
license.png Лиценз: Freeware
operating_system.png OS: Windows XP или по-нов;
download.png Download: UninstallView 1.43 (93 kB)
download.png Download: UninstallView 1.43 x64 (113 kB)


 

uninstallview_sshot.png