IBM подкара чипове на 500Ghz

Завидните 500GHz са достигнали специалисти в лабораториите на IBM, използвайки силиконо-базирани микропроцесори. За сравнение най-разпространените ...